סוריה והעולם

שיחות סוריות אלג’יריות במועצת העם

דמשק – סאנא ועדת האחווה הסוריות-אלג’יריות דנה היום במועצת העם עם השגריר האלג’ירי לחסן תוהאמי באופקי שיתוף הפעולה ובדרכי חיזוקם לטובת האינטרסים המשותפים. ראש וחברי הוועדה ציינו לעמדות אל-ג’יריה התומכות …

עוד ידיעות

שיחות פרלמנטריות סוריות מאוריטניות

דמשק – סאנא ועדת האחווה הסורית מאוריטנית דנה היום במועצת העם עם השגריר של מאוריטניה אחמדו אל-ראד’י  בדרכי חיזוק ופיתוח הקשרים הפרלמנטריים הבילטראליים. ראש וחברי הוועדה  הדגישו את עומקם של …

עוד ידיעות

שיחות סוריות-עיראקיות לחיזוק שיתוף הפעולה בתחום התחבורה ואבטחת הגבול

בגדאד – סאנא היועץ לביטחון לאומי עיראקי קאסם אלאערג’י דן היום עם שגריר סוריה בבגדאד סטאם ג’דעאן אלדנדח בקידום שיתוף הפעולה המשותף בתחום הבטחוני ואבטחת הגבול. לשכת היועץ לביטחון לאומי …

עוד ידיעות