sammar

תח’ת רו’אנג’י : לסוריה זכות להגן על עצמה כדי לשמור על ריבונותה ושלמות אדמותיה

ניו-יורק-סאנא איראן חזרה והדגישה כי הפתרון היחיד למשבר בסוריה הוא בדרכי שלום בהתאם לעקרונות החוק הבינ”ל ומתוך כיבוד מלא לריבונותה הלאומית ושלמות אדמותיה, תוך הדגשה כי יש לה את הזכות …

עוד ידיעות