תושבי הגולן הסורי הכבוש : עריכת הבחירות לנשיאות במועד שלהן נצחון חדש לסוריה

הגולן הסורי הכבוש – סאנא

בני הגולן ארגנו אתמול תהלוכת מכוניות כאות של תמיכה בזכאות התחקותית וכאות של חזרה על דבקותם בתעודת הזהות הערבית הסורית שלהם תוך ציון שהם תומכים בנשיא שיבחרו אותו הסורים.

תושבי הגולן שמו דגש על כך כי עריכת הבחירות לנשיאות לפי המועד שלהן ואחרי עשר שנים של מלחמה מסמנת את התאוששותה של סוריה ואת נצחונה על התוקפנות.