המשך הסדרת מצבם של מבוקשים במרכז עיר אלמיאדין בדיר –א-זור

דיר-אל-זור-סאנא

הגופים הנוגעים בדבר ממשיכים בהסדרת מצבם של מבוקשים והערקים משרותי החובה והמילואים מבני דיא א-זור במרכז בעיר אלמיאדין שבריף הדרום מזרחי של המחוז.

כתב סאנא בדיר א-זור מסר כי עשרות מבני הריף המזרחי והדרום מזרחי, זרמו היום למרכז ההסדרה באלמיאדין כדי לסדר את מצבם לפי ההסכם שהוצע על ידי המדינה.