המשוררת רולה עבד אל- חמיד חתמה על ספרה האחד-עשר בחאלב תחת הכותרת “אני נותן לנהר את המנורה שלי”