ראש הממשלה חנך מחלקת ניתוח הלב בבית החולים בעיר א-נבק