אל-מוקדאד דן עם סגן המנכ”ל הבצועי של תוכנית המזון הבינ”ל בדרכים לחזוק שיתוף הפעולה

דמשק – סאנא

שר החוץ והמהגרים ד”ר פיסל אל-מוקדאד דן עם המנכ”ל הבצועי של תוכנית המזון הבינ”ל ראמירו די אוליבירא לוביז והמשלחת הנלווית אליו ביחסי שיתוף הפעולה ובדרכים לחזוקם בכדי לסייע בשדרוג המצב האנושי וספוק מצרכי מחייתם היסודיים של התושבים הסורים.

אל-מוקדאד סקר בפני די אוליבירא והמשלחת הנלווית אליו במאמצי הממשלה הסורית בצל מלחמת הטרור ואת ההקלות שמגישה לארגונים הבינ”ל, בין השאר תוכנית המזון הבינ”ל כדי להגיש את הסיוע האנושי לנזקקים.