במסגרת ימי התרבות של המחוז ניז’ני נובגורוד הרוסי בסוריה: נשב וריקודים בתיאטרון דאר אל-אסד בלטקיה