סבאע’ נועד עם גויטרש ודן איתו במצרכי העם הסורי

ניו- יורק – סאנא

השגריר הסורי וראש המשלחת הסורית לישיבות המושב ה- 78 של העצרת הכללית של האו”ם בסאם סבאע’ נועד עם מזכ”ל האו”ם אנטוניו גויטרש ודן איתו בשיתוף הפעולה בן הממשלה הסורית לאו”ם בנוסף לאתגרים הניצבים בפני סוריה.

סבאע’ הדגיש כי הממשלה הסורית מגנה את התקיפות הישראליות ההולכות ונשנות נגד השטחים הסוריים ונגד התשתית הלאומית כמו נמלי התעופה, נמלי הים ושכונות המגורים.