קצין מיחידת המשימות המיוחדות באלחסכה נפל חלל מפצעיו

דמשק – סאנא

קצין מיחידת המשימות המיוחדות באלחסכה נפל חלל מפצעיו בעת מילוי חובתו הלאומית.

משרד הפנים דיווח בהודעה משלו כי רב-סרן כבוד עלי ג’ודת דיב מיחידת התפקידים המאוחדים במחוז אלחסכה נפל חלל בעת מילוי חובותו הלאומית במחוז אלחסכה.