62 ציורים על אודות האישה והטבע בתערוכת חובבים באיגוד האמנים בעיר חומס