פורום העסקים הסורי האיראני דן בקידום הפעילות המסחרית המשותפת

דמשק – סאנא

פורום העסקים הסורי האיראני דן בקידום הפעילות המסחרית המשותפת ופיתוח סקטור ההשקעות בין שתי המדינות.

הפורום אורגן על ידי לשכת המסחר הסורית ולשכת המסחר האיראנית בכדי לפתיח ולקדם את הפעילות המשותפת בין שתי המדינות.