אל-מקדאד מדגיש למשלחת ארמנית את עומקם של היחסים ההיסטוריים שבין סוריה לארמיניה

דמשק – סאנא

שר החוץ והמהגרים ד”ר פייסל אל-מקדאד הדגיש את עומקם של היחסים ההיסטוריים שבין סוריה לארמיניה, אשר התבטאו באחדות עמדות שתי הארצות לגבי שאלות שהועלו בזירה הבינ”ל, ובעיקר כיבוד ריבונות המדינות ואי ההתערבות בענייניהן הפנימיים -דברים אלה מסר אל-מקדאד במהלך פגישתו עם משלחת האגודה הלאומית הארמנית בראשות האקוב ארשקיאן, בנוכחות שגריר ארמיניה בדמשק ומשלחת של מועצת העם.

השר אל-מקדאד שם דגש על הצורך שהמשטר הטורקי יפסיק להסלים את הסיכסוכים באזור ולהתערב בענייני הפנים של המדינות.

ובהקשר זה ציין השר אל-מקדאד את האפקט הבלתי אנושי והבלתי מוסרי לסנקציות שמטילות ארה”ב ומדינות המערב על העם הסורי.

יו”ר המשלחת הפרלמטרית הארמנית חזר על עמדת ארמיניה המתנגדת לכיבוש על כל צורותיו, והביע את הודאתו לעמדת סוריה הקבועה שתומכת בארצו, וציין כי ארצו מתכוונת להמשיך בהידוק יחסיה עם סוריה.