33 אסירים פלסטינים חדשים יצאו לחופש

אלקודס – סאנא

33 אסירים פלסטינים חדשים שוחררו מבתי הכלא הישראלים לפנות בוקר תמורת שחרורם של 11 חטופים בידי אנשי ההתקוממות הפלסטינית, זאת במסגרת ההפוגה שהושגה בין שני הצדדים והואריכה בשני ימים נוספים.