ילדים סורים שולחים דרישת שלום לילדי עזה דרך הציורים שלהם